ARTOTEC Magazine – Sweden

Ett MAGAZINE om Innovativ Urban Design, Attraktiv Lekutrustning och Lekmiljöer, Lekpedagogik, Ergonomi m.m.


Lämna en kommentar

ARTOTEC Bakgrund

1998 utfördes den offentliga utsmyckningen, skulpturen ”EVOLUTION” vid huvudentrén på en skolgård i Nykvarn (söder om Stockholm)

1999 skrevs en uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet ”Från bilderbok till lekskulptur” en jämförelse av mellan Egon Möller-Nielsens (arkitekt och skulptör, född 1915 i Köpenhamn, död 1959) tecknade barnböcker och lekskulpturer,  i samarbete med Frédéric Iriarte grundare till ARTOTEC.

Idén till utformning och gestaltning av lekskulpturer blev mer påtagligt.

 

År 2000 utställning ”Matérialisation – Visualisation; en Värld av Uppfinningar” vid Södertälje Konsthall och ett samarbete inleddes med bl.a Pehr Sällström docent i fysik vid Stockholms universitet och professor i filosofi. I samband med utställningen gavs det ut en bok av IrréalisteFörlaget.

År 2001 utvecklade Frédéric Iriarte dåvarande KTH-lärare, initiativtagare och kursansvarig inom bl.a. utbildningarna ”Konst & Teknik, Färg och Form (6S4033)” ”Innovation och Design”, ”Industri design, färg och form (6S2412) ”, samt ”Två dimetionella design verktyg (6S3850) ” idéen att bygga en lekpark. Med hjälp av kunniga ingenjörer forskade han inom materialkunskap och konstruktionsberäkningar , normer, regler och bestämmelser.

År 2004 fick utbildningen Industridesign med färg och form inom Innovation och Design ”utmärkelsen årets teknikutbildning” av Teknikföretagens. Juryn motiverade utmärkelsen på följande vis: ”Årets Teknikutbildning har klarat utmaningen att modernisera en traditionell utbildning så att både studenter och företag är nöjda. Positivt är också lärarnas vilja till ständig omprövning och förnyelse och att över 40 procent är kvinnliga studenter”.

I februari 2006 blev en projektplan upprättad med stöd av bl.a. Europeiska socialfonden (E.F.S) och Coompanion (dåvarande KIC – Kooperativ Utveckling). Målet med projektet var att utforska förutsättningarna för att vidareutveckla en lekskulpturpark för barn med en kravspecifikation som innehöll bl.a. följande nyckelbegrep: form och funktion, tillgänglighet och barnsäkerhet.

I slutet av 2006 togs en preliminär rapport fram efter olika samtal med de slutliga användarna av lekplatser, d.v.s. barn och deras föräldrar, lekskulpturer vänder sig huvudsakligen till barn i en lekmiljö där även vuxna kommer att vistas, samt park och lekplatsanläggare på kommunal nivån. Under processarbetet blev många institutioner och nyckelpersoner kontaktade samt en grundlig undersökning utförd inom barnsäkerhet i samråd med Svensk Lekplatskontroll.

Under den här perioden blev det klarlagt att bara här i Sverige finns över 40 000 lekplatser som i dag är i starkt behov av förnyelse. De flesta byggdes mellan 80 och 90 talet – 20 till 30 år gamla lekredskap som inte följer den nya Europeiska säkerhetsstandarden. Det blev också uppenbart att materialet som används vid lekplatser inte håller för det hårda och regelbundna slitaget.

Detta ledde till att Frédéric Iriarte i sin forskning och med sin starka motivation inom konst och teknik, skissade fram alternativa lekredskap. Lekskulptur som motsvarar den grundläggande kravspecifikationen och de behov som ställs idag av samhället. Samtidigt värderade han olika typer av affärsmöjligheter och har lagt grunden till ett kontaktnät med leverantörer av lekredskap.

En ny etapp i produktutvecklingen genomfördes år 2007 med framtagning av olika handlingar och certifikat för de uppförda lekskulpturerna. För detta ändamål kontaktades ett flertal fabriker för tillverkning och i överenskommelse med Svensk Lekplatskontroll och deras rekommenderade konstruktör utfördes en del preliminära konstruktionsritningar och kalkyler.

De första prototyperna av lekskulpturer, planerades till den 10 juni 2008 i överenskommelse med både kommunen och tillverkaren, K-Svets AB i Stenungsund. Många steg har åstadkommits sedan starten år 2006, och det har krävt både tid och hårt arbete framförallt från Frédéric Iriartes sida.

I dag är ARTOTEC AB ett väl etablerat företag och forskningsorganisation med internationella kontakter och närverk som bidrar till tillväxt i samhället.

Här nedan följer några dokument som har markerat utvecklingen av ARTOTEC.

√  Från bilderbok till lekskulptur, Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.
[6082kb] Egon_MÖLLER_Urbina_Iriarte_Konstvetenskap_SU.pdf
Utgivning 1999

√  Manifest Konst & Teknik, KTH (Kungliga Tekniska Högskolan).
Utgivning 2001-2005

√  Materialisation – Visualisation; en Värld av Uppfinningar. En bok med verk och samtal mellan Pehr Sällström docent i fysik vid Stockholms universitet, professor i filosofi och Frédéric Iriarte konstnär/formgivare.
Utgivning 2001, ISBN 91-631-0588-8

√  Industridesign; Färg och Form, underlag till kurser och seminarier presenterade vid KTH och Södertörns högskola.
Utgivning 2005, ISBN 91-973-4356-0

√  Ideologi – Socialt entreprenörskap; projektet Stockholm direct i samarbete med United Spaces och Subtopia. 2006

√  Upptäckt ….tillämpning, theorem av ”Iriartes Bicentriska Spiral”.

√  Norrbacka-Eugeniastiftelsen HI Hjälpmedelsinstitut

√  NUTEK – Tillväxtverket

[3008 kb] STADENS TYNGDPUNKTER Diskussionsunderlag inför nästa översiktsplan i Stockholm Strategiska avdelningen januari 2008 Anders Nordenskiöld, Henrik Nordström, Stockholmsstad Stadsbyggnadskontoret http://www.artotec.se/teknik/Stadens tyngdpunkter-Stockholmstad.pdf sidan 54

[4263 kb] STADENS TYNGDPUNKTER Stockholmsstad Stadsbyggnadskontoret, Stockholms universitet. En studie om möjligheterna att utveckla tyngdpunkter i ytterstaden. Rapporten är utarbetad av Dniel Fritz, Anders Nordenskiöld och Henrik Nordström inom kursen tillämpad planering på samhällsplanerarlinjen vid Stockholms universitet. http://www.artotec.se/teknik/Stadens tyngdpunkter-Stockholmsuniversitet.pdf sidan 8, 32

ARTOTEC AB
Santorpsvägen 5
SE-153 30 JÄRNA (Stockholm)
Sverige
info@artotec.se
int. +46 (0)8 551 701 77
int. +46 (0)70 22 37 842
Skype Skype artotec.ab
LinkedIn LinkedIn

ARTOTEC VISITKORT

Hitta oss på sociala medier

FaceBook FaceBook
Tweeter Tweeter
NewsDesk NewsDesk
WordPress WordPress
YouTube YouTube
RSS Feeds RSS

Produktsortiment lekskulpturer och park/urbana möbler från ARTOTEC med [ KONST & TEKNIK ]

Gunga ZOOLA - ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKKlätterlek ZAN ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKRoterande fåtölj ZICKI ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIK Klätterlek GLING ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKKlätterlek GONG ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKBänk/bord PALL-ETT ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIK Rutschkana BABOON ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKBanc REWIRE ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKBänk ZIGZAG ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKBänk REWIND ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKBänk WAITING POINT ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKBänk ROLLING-ROCKING ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKBänk R-YOU ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKBänk DIRECT-ERGONOMIC ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKCykelställ CYCLOBIK ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIK Picknikbord PICNICULYS ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIK Papperskorg MUSSELPEARL ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKBusskur WINDOLINE ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKVäderskydd för barnvagn BABYDOLINEInformationsskylt ZIGNALITIX ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIK

_______________________________________________________________________
OBS Foto, texter och förslag kan inte användas, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsägare Frédéric Iriarte (konstnär) och ARTOTEC AB.
© Konst, Design har mönsterskydd i enlighet med OHIM, ADAGP, BUS, ARS, STIM, CopySwede med flera WorldWide. Skicka en förfråga till info@artotec.org


Lämna en kommentar

ARTOTEC Nyheter

ARTOTEC närvaro i Hässleholmsgården i Hässleholm

 Den 11 september kl. 9-15

Maskin- & Branschdagen
Mötesplatsen för grönytefolk.

Den 11 september är det återigen dags för Maskin & Branschdagen i Hässleholm.

Här får ni möjlighet att knyta kontakter med anställda och beslutsfattare som representerar kyrkogård-, park- och fastighetsförvaltningar från den södra delen av Sverige.

Maskin- & Branschdagen är ett…
– samarrangemang mellan kyrkogårdsförvaltningarna inom Småland-Halland och Skåne Blekinge regionen i samarbete med Hässleholms kyrkogårdsförvaltning.

Tema Yttre miljö: Visning i samarbete med ETESIA.

Svenska Kyrkan

_________________________________________________________________________

ARTOTEC närvaro i Kyrkogårdens kulturmiljö, 3-5 september 2012, Visby Gotland

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation i samarbete med
Riksantikvarieämbetet.

ETESIA presentera några av våra parkmöbler på Kyrkogårdskongress 2012 i Visby!

Konferensen kommer att äga rum på Wisby Strand Congress & Event, beläget alldeles intill Almedalen och strandpromenaden i Visby. Visby kyrkogårds- och fastighetsförvaltning är lokal värd för kongressen.

Hoppas att du har möjlighet att komma på välkomstmottagningen den 3 september kl 18.00! 

__________________________________________________________________________

ARTOTEC synlig i senaste tidning Grönyteleverantörerna

Se futuristiska lekskulpturer och urbana möbler från ARTOTEC.

Grönyteleverantörerna lanserades 1995. Huvudmålgrupper är gatu- och parkförvaltningarna, fastighetsbolagen, kyrkogårdsförvaltningarna, golfklubbarna, fritidsförvaltningarna, trädgårdsanläggarna och grönyteföretagen.

__________________________________________________________________________

ARTOTECs SEMINARIUM på PARKER & GRÖNOMRÅDEN! MalmöMässan 2012, Tors…

Välkommen till mässan PARKER & GRÖNOMRÅDEN!

MalmöMässan, Malmö
28-29/03/2012

Här får du inspiration och nya uppslag inför ditt nästa projekt. På plats kan du se och lära dig hur man formar moderna utemiljöer och grönare stadsdelar.
Mässan är Sveriges och Öresundsregionens största och viktigaste mötesplats för alla som jobbar med utomhusmiljöer.
Förenkla din upphandlingsprocess, spara tid, se framtidens tekniska innovationer och träffa nuvarande och framtida leverantörer. Detta är mässan som ger dig underlaget för att skapa ett mer hållbart, miljövänligt och kostnadseffektivt samhälle!  

ARTOTECs SEMINARIUM – torsdag 29 mars 2012 kl.14.45

Här ser du seminarium som du kan gå på under mässans andra dag. Tänk på att seminarium som arrangeras i konferensrum har obligatorisk föranmälan. Seminarium som arrangeras på mässcenen kräver ingen föranmälan. Det är bara att slå sig ner på en stol och lyssna på våra talare i världsklass!

14.45 – Seminarium på mässcenen

ARTOTEC [Konst & Teknik] står för en innovativ, kreativ process till allas glädje.
Attraktiva, hållbara, tillgängliga och lekfulla lekplatser och utemiljöer för barn och vuxna.

Fréderic Iriarte, konstnär, formgivare, grundare av ARTOTEC AB, som bott i Sverige i 25 år kom på idén med skulpturer och parkmöbler för lekområde och offentliga platser under tiden han undervisade i industriell design på Kungliga tekniska högskolan.

Vid seminariet kommer följande ämnen att beröras:

Hur bygger man en framtid för barn och vuxna med lek och kreativitet i utomhusmiljöer och på offentliga platser.

Nya europeiska säkerhetsstandards och vad det innebär för produktutveckling.

Frågan om tillgänglighet beträffande offentliga platser och lekområden. ARTOTECs forskningsrapport publicerad på Hjälpmedelsinstitutet.

Miljö aspekter och hänsyn, genom en organisk formgivning och val av tillverkningsprocess.  

Utveckling av nya innovativa lekskulpturer och urbana möbler i ett europeisk perspektiv. Ett sammarbete mellan ARTOTEC AB och European commission, Entreprise Europe Network, Innovation Stockholm och Tillväxtverket m.m.

Källa: http://www.easyfairs.com/index.php?id=28785&L=7

För mer information: http://www.artotec.se/sverige/aktuellt.html

_________________________________________________________________________

ARTOTEC – Attraktiva lekplatser  – European Entreprise Network – European Commission – Tillväxtverket – Succes Story

Attraktiva lekplatser

Artotecs produkter skapar attraktiva lekplatser.

Enterprise Europe Network blev början till en lansering i Europa. Frédéric Iriarte, fransk konstnär, som bott i Sverige i 25 år kom på idén med skulpturer för lekplatser under tiden han undervisade i industriell design på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Innovativa lekplatser

— Hur får vi barn att uppskatta konst? Låt dem klättra på det föreslår Frédéric Iriarte.
Han såg ett behov av nytänkande kring barnens leklust och föräldrars upplevelse av lekplatser och började designa innovativa och attraktiva redskap, skulpturer och parkmöbler.

— Jag tänker konstant på hur jag kan engagera mig mera i samhällsutvecklingen, säger Frédéric Iriarte.

Källa: http://enterpriseeurope.tillvaxtverket.se/successstories/attraktivalekplatser.5.75211b3f12c82646be0800080601.html

Källa: http://enterpriseeurope.tillvaxtverket.se

___________________________________________________________________________

Det svenska företaget ARTOTEC AB utvecklare och tillverkare av innovativa urbana möbler och lekskulpturer, har nu gjort sin första installation i Frankrike.

Under den i Frankrike välkända “Borgmästarensmässan” i Paris (Salon des Maires et des Collectivités Locales 2011) kommer den nya lekplatsen invigas, belägen vid entren till Parc des Expositions de la Porte de Versailles.
Motsvarigheten till Älvsjö-mässan i Stockholm.

ARTOTEC kommer att finnas representerad på plats under Salon des Maires et des Collectivités Locales 2011.

Mässan pågår från den 22:a till 24:de november.

 

Mässan är ledande och den största för hela den kommunala sektorn i Frankrike. Den ger beslutsfattare inom offentlig upphandling borgmästare, rådgivare, chefer, chefer för tekniska tjänster, lokala tjänstemän … ideer, svar på frågor och praktiska lösningar för utövande av sitt dagliga uppdrag.

Över 60.000 besökare förväntas, varav 36.000 borgmästare. Totalt mer än 900 utställare.

Vid besök på mässan finns möjlighet att kontakta ARTOTECs återförsäljare för en närmare visning av och diskussion om ARTOTECs produkter. ARTOTECs agent är både engelsk, fransk och svensk talande.

Källa: http://www.artotec.se/sverige/Pressmeddelande/Salon-Des-Maires-2011/ARTOTEC-Salon-Des-Maires-SV-2011-11-14.html

Ladda ner inbjudan: http://www.artotec.se/sverige/Pressmeddelande/Salon-Des-Maires-2011/Paris-Parc-des-Expositions-Salon-des-Maires-2011-SV.pdf [569 kb i pdf format]

__________________________________________________________________________

ARTOTEC konstnärlig närvaro och lekfulla experiment in situ vid KIDEXPO 2011 i Paris! Europas mest besökta mässa  med 8 miljoner besökare/år

ARTOTEC konstnärlig närvaro och lekfulla experiment in situ vid KIDEXPO 2011!

Utställning vid Parc des Expositions, Porte de Versailles i Paris
Permanent Installation
Att upptäcka!

Från fredagen den 21 oktober till måndagen den 24 oktober.

Mässinformation KIDEXPO Paris

Mässbesökarna kan på plats bekanta sig med och se ARTOTECs senaste installation. Vid mässan huvudingång finns uppförd permanent lekparks område med ett urval av ARTOTECs produkter.

Mässan är Europas mest besökta mässa (8 miljoner besökare/år) Parc des Expositions som nu arrangerar KIDEXPO International, världsledande inom branschen, och den största familjehändelsen under året i Frankrike med 120.000 besökare och 300 utställare.

Invigning fredagen den 21 oktober kl. 11.30 av Paris borgmästare.

Huvudingång Parc des Expositions i PARIS, permanent lekområde.

Vid besök på mässan finns möjlighet att kontakta ARTOTECs agent för en närmare visning och diskussion om ARTOTECs produkter. ARTOTECs agent är engelsk talande.

Det första futuristiskt lekområde i Frankrike.

Ladda ner inbjudan: http://www.artotec.se/sverige/Pressmeddelande/Kidexpo-2011/ARTOTEC-KIDEXPO-SV-2011-10-20.html [498 kb i pdf format]

________________________________________________________________________

ARTOTEC AB projekt i Paris, Parc des expositions, Porte de Versailles och inbjudan till ELMIA Mässa Park & Golf

Åter igen kommer vi på ARTOTEC AB att närvara vid ELMIA Mässa Park & Golf, en utomhusmässa inom entreprenad, redskap, tillbehör, vägunderhåll, park- och grönytor, lantbruk och bergsbruk.

ELMIA PARK & GOLF Mässa
Jönköping
Nordens fackmässa för utemiljöer
20-22 september 2011

Monter A06:39

Vi på ARTOTEC kommer att presentera våra lekskulpturer och stadsmöbler tillsammans med etablerade leverantörer inom parkskötsel och i samarbete med ETESIA.

Kom och upplev delar av sortimentet och träffa oss så berättar vi mer om våra originella, innovativa, robusta, lekfulla lekredskap och urbana möbler för alla, i enlighet med konceptet Design för Alla.

Länk till inbjudan: http://www.artotec.se/sverige/Pressmeddelande/Elmia%202011/ARTOTEC-ELMIA-2011-09-20.html [498 kb i pdf format]

Vi är också stolta och glada att presentera flera nyheter och ännu enklare installation.

_______________________________________________________________________

Press Artikel i Tempo nr 2, 2012 – specialnummer med tema Innovativa miljöer

SE och RÖRA!

Företaget ARTOTEC föddes med ett syfte; att förnya en gammalmodig bransch med innovativa, attraktiva, och spännande lekredskap och parkmöbler.

Text: Ulf Westberg

Tempo är en digital tidning som distribueras tillsammans med Tillväxtverkets nyhetsbrev. Tidningen innehåller intervjuer, reportage och nyhetsartiklar som ger fördjupade kunskaper om Tillväxtverkets verksamhet.

Läs mer bl.a om hur Näringsminister Annie Lööf vill vidga begreppet innovation. Läs också om konkurrenskraftig design, om hur frukt blir biogas och andra spännande innovationer från hela landet.

Ladda ner Tempo nr 2, 2012 sida 16

Källa: Tillväxtverket

_______________________________________________________________________

Dokumentär seminarium mässan PARKER & GRÖNOMRÅDEN!

MalmöMässan, Malmö
28-29/03/2012

ARTOTECs SEMINARIUM – torsdag 29 mars 2012 kl.14.45                                                           

14.45 – Seminarium på mässcenen

ARTOTEC [Konst & Teknik] står för en innovativ, kreativ process till allas glädje.
Attraktiva, hållbara, tillgängliga och lekfulla lekplatser och utemiljöer för barn och vuxna.

Fréderic Iriarte, konstnär, formgivare, grundare av ARTOTEC AB kom på idén med skulpturer och parkmöbler för lekområde och offentliga platser under tiden han undervisade i industriell design på Kungliga tekniska högskolan.

Vid seminariet kommer följande ämnen att beröras:

Hur bygger man en framtid för barn och vuxna med lek och kreativitet i utomhusmiljöer och på offentliga platser.

Nya europeiska säkerhetsstandards och vad det innebär för produktutveckling.

Frågan om tillgänglighet beträffande offentliga platser och lekområden. ARTOTECs forskningsrapport publicerad på Hjälpmedelsinstitutet.

Miljö aspekter och hänsyn, genom en organisk formgivning och val av tillverkningsprocess.  

Utveckling av nya innovativa lekskulpturer och urbana möbler i ett europeisk perspektiv. Ett sammarbete mellan ARTOTEC AB och European commission, Entreprise Europe Network, Innovation Stockholm och Tillväxtverket m.m.

Källa: http://www.artotec.org/Road Movie/ARTOTEC-seminarium-documentary-2012.wmv [47 Mb]

________________________________________________________________________

Ditt Botkyrka, Koll på säkerheten, Botkyrkabyggen AB senaste nummer 5/11 det händer i Fittja!

Spirelen – Fantasifull lekplats

I samband med den omfattande gårdsupprustningen har en helt ny, spännande lekplats mellan Krögarvägen 14 och 16 tagit form och kunnat användas under sommaren.

Lekplatsen kallas för Spirelen, ett namn den fått av det spiralformade mönstret i marken och de roliga, färgglada lekredskapen som också går i spiralens tecken.

”Som att teckna en linje i landskapet medan solen är i ständig rörelse” är tanken som har inspirerat konstnären Frédéric Iriarte till Spirelens utformning.

Det är en annorlunda miljö med lekskulpturer, tillverkade i miljövänliga material, som är lätt tillgängliga även för barn med funktionshinder.

Välkommen till Spirelen, en lekmiljö som väcker glädje i kropp och själ.

Källa: Ditt Botkyrka ladda ner tidningen [945 Kb i pdf format]

_________________________________________________________________________

Källa: Länstidningen. Skribent Elias Zazi, Foto Paola N Andersson

Ladda ner artikeln i pdf fomat [232 kb]

_______________________________________________________________________

Artikel Entrepreneur Stockholm- Länsstyrelse magasin

Lekskulpturer på export.
Stockholms miljonprojekt är stadda i förvandling och en av dem som har bidragit till en bättre vilo- och lekmiljö i Fittja är konstnären, Frédéric Iriarte, från Artotec AB.

Ladda ner artikeln [3,92 Mb .pdf format] läs sida 13-14 eller beställ den tryckta version från Länsstyrelsens webbsidan:

_______________________________________________________________________

Ett urval av Södertäljes lekplatser

Här har vi presenterat ett par av Södertäljes lekplatser.

Intill Geneta centrum (nr. 10 på lekplatskartan) finns denna färgglada och lite annorlunda lekutrustning i form av lekskulpturer för klätterlek mm. Lekplatsen ligger i änden av ett långt parkstråk där det även finns annan lekutrustning, bollplan, basketplan och gott om sittplatser.

Källa: Södertälje Kommun webbsida

Samhällsbyggnadskontoret – stadsmiljö
Kerstin Fogelberg Stadsträdgårdsmästare
Anna Persson Landskapsarkitekt

_______________________________________________________________________

ARTOTEC i pressen!

Fritid & park i Sverige Nr 5

Fritid och Park i Sverige

Klicka på bilder för önskade information http://www.fritidpark.se/omtidningen.html

________________________________________________________________________

ARTOTEC i pressen!

Grönyteleverantörerna nr 2

Grönyteleverantörerna

Klicka på bilder för önskade information eller bläddra i tidningen med länk nedan: http://www.mypaper.se/show/gronyte/show.asp?pid=345179557064944

_______________________________________________________________________

ARTOTECs grundare Frédéric Iriarte i samarbete med tonsättare Lennart Westman kring ”Auditiva Lekskulpturer”

Artikel i byggvärden om ”Bygget blev en symfoni”

http://www.byggvarlden.se/nyheter/byggprojekt/article94959.ece

_______________________________________________________________________

ARTOTEC i webben!

Tillväxt Verket

Exempel på projekt som fått finansiering via programmet Produktutveckling i små företag

Klicka på bilder för önskade information

_______________________________________________________________________

Artikel i Fritid & Park i Sverige nummer 4, september 2009

Artikel i Fritid & Park i Sverige nummer 4, september 2009

_______________________________________________________________________

”Nya spännande lekredskap från ARTOTEC lockar fantasin.” Artikel publicerad vid Hjälpmedelsinstitutet webbsida.

Länk till: Hjälpmedelstorget-Hjälpsmedelsinstitutet 

Länk till: Hjälpmedelstorget-Hjälpsmedelsinstitutet

ARTOTEC AB designar och tillverkar lekskulpturer/lekredskap för alla barn oavsett funktionell förmåga. Företaget har fått utvecklingsbidrag ur Hjälpmedelsinstitutets anslag från Norrbacka-Eugeniastiftelsen. ARTOTEC tackar alla som deltog i undersökning, barn, vuxna, pedagoger, forskare, administratörer och Elseann Lundgren vårt specialist inom ergonomi och Universal Design.

_______________________________________________________________________

*Användbarhet                                                                                                                                                                        

*Tillgänglighet                                                                                                                                                                             

*ARTOTEC Collection

Läs mer …..Hjälpmedelsinstitutet (HI), ESS-Rehab & Ergonomi [5,4 Mb .pdf format]

Läs mer …..Hjälpmedelsinstitutet (HI), ESS-Rehab & Ergonomi [1,7 Mb .pdf format]

ARTOTEC Universum med Konst & Teknik                                                                                                              

Trailer visar hur bra ARTOTECs produkter fungerar för barn med funktionshinder.

Premiärvisning! [dokument 33,4 Mb] Ett litet klipp!

Lekredskapen är anpassade för att kunna användas även av rörelsehindrade barn i enlighet med Accessibility Guidelines for Buildings and Facilities: US Access Board (2005), ADAAG for Play Areas (2000) ,  Prellwitz & Skär (2007), Iwarsson och Ståhl (2003) internationell standard för tillgänglighet ISO 9241-11 och Universal Design (Design för Alla).

Inom ARTOTEC arbetar ett tvärvetenskapligt nätverket av konstnärer, arkitekter, ergonomer, stadsplanerare, forskare, formgivare, civilingenjörer, tillverkare, hantverkare och diverse specialister.

Grundaren Frédéric Iriarte, konstnär och f.d lärare, inititivtagare och kursansvarig på bl.a KTH (Kungliga Tekniska Högskola) inom “Innovation och Design” och “Konst & Teknik Färg och Form” beslöt sig efter flera år av forskning, modellering, idé-skissande och produktutveckling att dela med sig av sin kunskap och sina lekredskap och stadsmöbler.

Nu kan vi på ARTOTEC presentera 8 st produkter i ARTOTEC collection 2o1o som är certifierade enligt de senaste Europeiska säkerhetsnormer och standarder SS-EN 1176:2008 och godkända för att vara helt tillgängliganpassade.

Användarvänliga lekredskap som väl smälter in i stadsbilden och lämnar ett spår som en tecknad linje liksom en signatur av kvalitet.

ARTOTEC Stab ~ ARTOTEC AB ~ ARTOTEC /Forskning

________________________________________________________________________

[3008 kb] STADENS TYNGDPUNKTER Diskussionsunderlag inför nästa översiktsplan i Stockholm Strategiska avdelningen januari 2008 Anders Nordenskiöld, Henrik Nordström, Stockholmsstad Stadsbyggnadskontoret http://www.artotec.se/teknik/Stadens tyngdpunkter-Stockholmstad.pdf sidan 54

[4263 kb] STADENS TYNGDPUNKTER Stockholmsstad Stadsbyggnadskontoret, Stockholms universitet. En studie om möjligheterna att utveckla tyngdpunkter i ytterstaden. Rapporten är utarbetad av Dniel Fritz, Anders Nordenskiöld och Henrik Nordström inom kursen tillämpad planering på samhällsplanerarlinjen vid Stockholms universitet. http://www.artotec.se/teknik/Stadens tyngdpunkter-Stockholmsuniversitet.pdf sidan 8, 32

 

Välkommen till en värld av ARTOTEC med Konst & Teknik för alla

 

  

_______________________________________________________________________
OBS! Foto, texter och förslag kan inte användas, kopieras, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsägare ARTOTEC AB. Skicka en förfråga till info@artotec.org