ARTOTEC Magazine – Sweden

Ett MAGAZINE om Innovativ Urban Design, Attraktiv Lekutrustning och Lekmiljöer, Lekpedagogik, Ergonomi m.m.

Pågående projekt BJUVS KOMMUN – ”Folketshusparken Motorikbana” med ARTOTEC lekskulpturer och parkmöbler med [Konst & Teknik]

Lämna en kommentar

Pågående projekt BJUVS KOMMUN – ”Folketshusparken Motorikbana” med ARTOTEC lekskulpturer och parkmöbler med [Konst & Teknik]

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknisk driftavdelning ansvarar för skötsel i kommunens parker och grönytor.

Oscar Gustavsson Landskapsarkitekt har tagit fram en broschyr ”Folketshusparken Motorikbana”

Syfte med projektet
Behovet av att aktivera oss har aldrig varit större, vi svenskar blir alltmer stillasittande. Skillnaden mellan de fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva barnen ökar. 85 procent av Sveriges befolkning bor i tätorter och därför spelar utformingen av våra parker en centrall roll. De grönytor som finns i våra tätorter måste vi verka för att de blir mer attraktiva. Utmiljön har stor betydelse för såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande. Barns motoriska färdigheter hämmas om det finns brister i utemiljön.

Nygligen avslutades tt hälsofrämjande skolutvecklingsprojekt var tre motoriskabanor byggdes på tre av kommunens skolor. Motorikbanan i Folketshusparken, den centrala parken i Bjuv, kommer kunna utgöra ett viktigt komplement till skolorna motorikbanor, för att främja Bjuvsbornas motoriska färdigheter och samtidigt gynna fysiskt välbefinnande. När motorikbanan står klar i slutet av detta år kommer den tillsammans med utegymmet stå på en plats var det fram till för ett år sedan växte en skogsdunge, en bortglömd plats i Folketshusparken.

Motorikbanan tillsammans med utegymmet blir en av Folketshusparken nya gemensamma målpunkten för Bjuvsbor och besökare. Målsättningen är att gestalta en mer sammanhängand helhet för Folkhetshusparken.
Parkens utmaningar kommer inte enbart att lösas genom att fylla parken med aktiviteter och mer utrustning, utan det som behövs är tydliga rum och platser som Bjuvsborna tillsammans värnar om. Syfte är skapa en Motorikbana som tillsammans med Utegymmet bildar en central nod i parken, ett ytt rum med stark identitet – en plats var Bjuvsborna känner sig hemma i det gemensamma offentliga rummet.

Gestaltningen
Gestaltningsprocessen av motorikbanan spjärnar mot och tar avstamp i utegymmets material, former och konstruktion. Formspråket i gestaltningenav utegymmet, men även lekplatsen, i Folketshusparken utgår ifrån cirkeln – en symbol för liv, kontinuitet, men även flitigt använd i Bjuvs utemiljöers historia. Med hjälp av cirkeln skapas naturliga rörelser genom Folketshusparken samtidigt som den bidrar till variation i rumslighet och karaktär. Redskapen som har änvänts vid utegymmet har ett formspråk som går i linje med tanken om cirkeln som bärande formspråk. För att skapa en plats för rörelse och samtidigt har en tydlig rumslig avgränsning bör redskapen som används för att gestalta motorikbanan utgå från utegymmets material, former och konstruktion. Därtill bör platsen och rummet erhålla ytterligare ett identitetsbärande element – rörstolpar i olika kulörer skulle kunna utgöra detta.

Mer information på BJUVS KOMMUN websida
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknisk driftavdelning ansvarar för skötsel i kommunens parker och grönytor.http://www3.bjuv.se/Invanare/Gata-park-och-trafik/Parker-lekplatser-och-gronomraden/Skotselplan/
Källa: BJUVS KOMMUN http://www3.bjuv.se/

ARTOTEC Lekskulpturer & parkmöbler med [Konst & Teknik]

www.artotec.se

_______________________________________________________________________

OBS Foto, texter och förslag kan inte användas, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsägare Frédéric Iriarte (konstnär) och ARTOTEC AB.
© Konst, Design har mönsterskydd i enlighet med OHIM, ADAGP, BUS, ARS, STIM, CopySwede med flera WorldWide. Skicka en förfråga till info@artotec.se .

Författare: ARTOTEC Magazine - Sweden

Ett MAGAZINE om Innovativ Urban Design, Attraktiv Lekutrustning och Lekmiljöer, Lekpedagogik, Ergonomi m.m. Idag har vårt nyhetsbrev ca 4 500 abonnenter från kommunansvariga, park och miljöplanerare, arkitekter, landskapsarkitekter, fastighetsägare, branschfolk och politiker som vill veta mer om ARTOTECs innovativa utveckling. Företaget ARTOTEC föddes och lever med ett syfte; att förnya en gammalmodig bransch med innovativa, attraktiva, och spännande lekredskap och parkmöbler. ARTOTEC AB och ARTOTEC /forskning är en organisation som för samman experter från skilda områden för att främja och stödja utvecklingen av nya innovativa lekmiljöer, lekredskap och lekskulpturer. www.artotec.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s