ARTOTEC Magazine – Sweden

Ett MAGAZINE om Innovativ Urban Design, Attraktiv Lekutrustning och Lekmiljöer, Lekpedagogik, Ergonomi m.m.


Lämna en kommentar

ARTOTEC Bakgrund

1998 utfördes den offentliga utsmyckningen, skulpturen ”EVOLUTION” vid huvudentrén på en skolgård i Nykvarn (söder om Stockholm)

1999 skrevs en uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet ”Från bilderbok till lekskulptur” en jämförelse av mellan Egon Möller-Nielsens (arkitekt och skulptör, född 1915 i Köpenhamn, död 1959) tecknade barnböcker och lekskulpturer,  i samarbete med Frédéric Iriarte grundare till ARTOTEC.

Idén till utformning och gestaltning av lekskulpturer blev mer påtagligt.

 

År 2000 utställning ”Matérialisation – Visualisation; en Värld av Uppfinningar” vid Södertälje Konsthall och ett samarbete inleddes med bl.a Pehr Sällström docent i fysik vid Stockholms universitet och professor i filosofi. I samband med utställningen gavs det ut en bok av IrréalisteFörlaget.

År 2001 utvecklade Frédéric Iriarte dåvarande KTH-lärare, initiativtagare och kursansvarig inom bl.a. utbildningarna ”Konst & Teknik, Färg och Form (6S4033)” ”Innovation och Design”, ”Industri design, färg och form (6S2412) ”, samt ”Två dimetionella design verktyg (6S3850) ” idéen att bygga en lekpark. Med hjälp av kunniga ingenjörer forskade han inom materialkunskap och konstruktionsberäkningar , normer, regler och bestämmelser.

År 2004 fick utbildningen Industridesign med färg och form inom Innovation och Design ”utmärkelsen årets teknikutbildning” av Teknikföretagens. Juryn motiverade utmärkelsen på följande vis: ”Årets Teknikutbildning har klarat utmaningen att modernisera en traditionell utbildning så att både studenter och företag är nöjda. Positivt är också lärarnas vilja till ständig omprövning och förnyelse och att över 40 procent är kvinnliga studenter”.

I februari 2006 blev en projektplan upprättad med stöd av bl.a. Europeiska socialfonden (E.F.S) och Coompanion (dåvarande KIC – Kooperativ Utveckling). Målet med projektet var att utforska förutsättningarna för att vidareutveckla en lekskulpturpark för barn med en kravspecifikation som innehöll bl.a. följande nyckelbegrep: form och funktion, tillgänglighet och barnsäkerhet.

I slutet av 2006 togs en preliminär rapport fram efter olika samtal med de slutliga användarna av lekplatser, d.v.s. barn och deras föräldrar, lekskulpturer vänder sig huvudsakligen till barn i en lekmiljö där även vuxna kommer att vistas, samt park och lekplatsanläggare på kommunal nivån. Under processarbetet blev många institutioner och nyckelpersoner kontaktade samt en grundlig undersökning utförd inom barnsäkerhet i samråd med Svensk Lekplatskontroll.

Under den här perioden blev det klarlagt att bara här i Sverige finns över 40 000 lekplatser som i dag är i starkt behov av förnyelse. De flesta byggdes mellan 80 och 90 talet – 20 till 30 år gamla lekredskap som inte följer den nya Europeiska säkerhetsstandarden. Det blev också uppenbart att materialet som används vid lekplatser inte håller för det hårda och regelbundna slitaget.

Detta ledde till att Frédéric Iriarte i sin forskning och med sin starka motivation inom konst och teknik, skissade fram alternativa lekredskap. Lekskulptur som motsvarar den grundläggande kravspecifikationen och de behov som ställs idag av samhället. Samtidigt värderade han olika typer av affärsmöjligheter och har lagt grunden till ett kontaktnät med leverantörer av lekredskap.

En ny etapp i produktutvecklingen genomfördes år 2007 med framtagning av olika handlingar och certifikat för de uppförda lekskulpturerna. För detta ändamål kontaktades ett flertal fabriker för tillverkning och i överenskommelse med Svensk Lekplatskontroll och deras rekommenderade konstruktör utfördes en del preliminära konstruktionsritningar och kalkyler.

De första prototyperna av lekskulpturer, planerades till den 10 juni 2008 i överenskommelse med både kommunen och tillverkaren, K-Svets AB i Stenungsund. Många steg har åstadkommits sedan starten år 2006, och det har krävt både tid och hårt arbete framförallt från Frédéric Iriartes sida.

I dag är ARTOTEC AB ett väl etablerat företag och forskningsorganisation med internationella kontakter och närverk som bidrar till tillväxt i samhället.

Här nedan följer några dokument som har markerat utvecklingen av ARTOTEC.

√  Från bilderbok till lekskulptur, Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.
[6082kb] Egon_MÖLLER_Urbina_Iriarte_Konstvetenskap_SU.pdf
Utgivning 1999

√  Manifest Konst & Teknik, KTH (Kungliga Tekniska Högskolan).
Utgivning 2001-2005

√  Materialisation – Visualisation; en Värld av Uppfinningar. En bok med verk och samtal mellan Pehr Sällström docent i fysik vid Stockholms universitet, professor i filosofi och Frédéric Iriarte konstnär/formgivare.
Utgivning 2001, ISBN 91-631-0588-8

√  Industridesign; Färg och Form, underlag till kurser och seminarier presenterade vid KTH och Södertörns högskola.
Utgivning 2005, ISBN 91-973-4356-0

√  Ideologi – Socialt entreprenörskap; projektet Stockholm direct i samarbete med United Spaces och Subtopia. 2006

√  Upptäckt ….tillämpning, theorem av ”Iriartes Bicentriska Spiral”.

√  Norrbacka-Eugeniastiftelsen HI Hjälpmedelsinstitut

√  NUTEK – Tillväxtverket

[3008 kb] STADENS TYNGDPUNKTER Diskussionsunderlag inför nästa översiktsplan i Stockholm Strategiska avdelningen januari 2008 Anders Nordenskiöld, Henrik Nordström, Stockholmsstad Stadsbyggnadskontoret http://www.artotec.se/teknik/Stadens tyngdpunkter-Stockholmstad.pdf sidan 54

[4263 kb] STADENS TYNGDPUNKTER Stockholmsstad Stadsbyggnadskontoret, Stockholms universitet. En studie om möjligheterna att utveckla tyngdpunkter i ytterstaden. Rapporten är utarbetad av Dniel Fritz, Anders Nordenskiöld och Henrik Nordström inom kursen tillämpad planering på samhällsplanerarlinjen vid Stockholms universitet. http://www.artotec.se/teknik/Stadens tyngdpunkter-Stockholmsuniversitet.pdf sidan 8, 32

ARTOTEC AB
Santorpsvägen 5
SE-153 30 JÄRNA (Stockholm)
Sverige
info@artotec.se
int. +46 (0)8 551 701 77
int. +46 (0)70 22 37 842
Skype Skype artotec.ab
LinkedIn LinkedIn

ARTOTEC VISITKORT

Hitta oss på sociala medier

FaceBook FaceBook
Tweeter Tweeter
NewsDesk NewsDesk
WordPress WordPress
YouTube YouTube
RSS Feeds RSS

Produktsortiment lekskulpturer och park/urbana möbler från ARTOTEC med [ KONST & TEKNIK ]

Gunga ZOOLA - ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKKlätterlek ZAN ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKRoterande fåtölj ZICKI ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIK Klätterlek GLING ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKKlätterlek GONG ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKBänk/bord PALL-ETT ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIK Rutschkana BABOON ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKBanc REWIRE ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKBänk ZIGZAG ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKBänk REWIND ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKBänk WAITING POINT ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKBänk ROLLING-ROCKING ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKBänk R-YOU ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKBänk DIRECT-ERGONOMIC ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKCykelställ CYCLOBIK ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIK Picknikbord PICNICULYS ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIK Papperskorg MUSSELPEARL ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKBusskur WINDOLINE ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIKVäderskydd för barnvagn BABYDOLINEInformationsskylt ZIGNALITIX ARTOTEC lekskulpturer och park/urbana möbler med KONST & TEKNIK

_______________________________________________________________________
OBS Foto, texter och förslag kan inte användas, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsägare Frédéric Iriarte (konstnär) och ARTOTEC AB.
© Konst, Design har mönsterskydd i enlighet med OHIM, ADAGP, BUS, ARS, STIM, CopySwede med flera WorldWide. Skicka en förfråga till info@artotec.org