ARTOTEC Magazine – Sweden

Ett MAGAZINE om Innovativ Urban Design, Attraktiv Lekutrustning och Lekmiljöer, Lekpedagogik, Ergonomi m.m.


Lämna en kommentar

Artikel i senaste UTEMILJÖ Tidningen Nr 4-2019 – ARTOTEC – Tema: Urbana mötesplatser – lekplatser och möbler

UTEMILJÖ TIDNINGEN Nr 4 – 2019

ARTOTECs produkter uppmärksammade i senaste nummer av UTEMILJÖ Tidningen (sida 22).

Tema: Urbana mötesplatser – lekplatser och möbler

Utbudet av lekutrustning som är anpassad för att alla ska kunna delta i leken ökar stadigt. Det är glädjande. Härs syns några exempel från olika leverantörer…

Tidningen Utemiljö är ett branschorgan för dig som yrkesmässigt arbetar med park, trädgård, kyrkogård, golfanläggningar och andra grönområden och utemiljöer. Vi har ett nära samarbete med branschens experter och med forskare inom den gröna sektorn.Vår ambition är att ge dig som läsare både kunskap och inspiration och en tidning som håller dig uppdaterad om det senaste i branschen. Du får också möjlighet att ta del av Gröna Fakta, som produceras i samarbete med branschens experter, och är en fördjupning för dig som arbetar i branschen.

Tidningen är även medlemsorgan för Trädgårdsanläggarna i Sverige – STAF – som är en inarbetad branschorganisation för kvalificerade trädgårdsanläggare.

Källa: http://www.tidningenutemiljo.se/

ARTOTEC Lekskulpturer & parkmöbler med [Konst & Teknik]

http://www.artotec.se/

_______________________________________________________________________

OBS Foto, texter och förslag kan inte användas, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsägare Frédéric Iriarte (konstnär) och ARTOTEC AB.
© Konst, Design har mönsterskydd i enlighet med OHIM, ADAGP, BUS, ARS, STIM, CopySwede med flera WorldWide. Skicka en förfråga till info@artotec.se .


Lämna en kommentar

Pågående projekt ARTOTEC – OLYMPIC CITY TOKYO 2020 – CITYSCAPE HONG KONG

Pågående projekt ARTOTEC – OLYMPIC CITY TOKYO 2020 – CITYSCAPE HONG KONG

Vi är stolta över att meddela att Tokyo 2020 Olympiska kommittén (Japan) och Tokyo General Council of Planning och Urbanization har kontaktat oss genom CITYSKAPE LTD Hong Kong.

Vid 1000 dagar av denna globala händelse är intresset för våra hållbara, tillgängliga, robusta och attraktiva produkter för den olympiska och paralympiska byutvecklingen varm i våra hjärtan. Förslaget till deltagande kommer från verkställande direktören och chefsingenjören i företaget Cityscape i enlighet med riktlinjerna från spelorganets organisationskommitté

Gunga ZOOLA, bänk/bord PALL-ETT, rutschkana BABOON och roterande fåtölj ZICKI fick sin uppmärksamhet. Alla handlingar, certifikat och kontrakt som begärts har meddelats. Allt som återstår är leverans och installation inom de angivna tid!

Hoppas att organisationsutskottet för de olympiska spelen i Paris 2024 kommer att vara uppmärksam på den ära som japanerna har gett oss genom att ansluta sig till detta stora projekt. Bevis för kvalitet och innovation av våra produkter.

Trista Hon VD Cityscape (HK) Ltd
Matyie Mok Landskapsarkitetkt Cityscape (HK) Ltd
* CITYSCAPE HK Ltd

För mer information

Källa:
Asger Røjle , Tokyo
Journalist, Correspondent, Weekendavisen, och Freelance Tokyo
Foto : Toshihiro Gamo
Foto : Zaha Hadid architects
* http://www.playthegame.org/news/news-articles/2017/0265_tokyo-governor-cuts-through-olympic-nostalgia/
* Zaha Hadid architects

About PLAY THE GAME

Play the Game is an international conference and communication initiative aiming to strengthen the ethical foundation of sport and promote democracy, transparency and freedom of expression in sport. It is run by the Danish Institute for Sports Studies (Idan), an independent institution set up by the Danish Ministry of Culture. The task of Idan is to create overview over and insight into the field of sport nationally and internationally.
* PLAY THE GAME

ARTOTEC Lekskulpturer & parkmöbler med [Konst & Teknik]

http://www.artotec.se/

_______________________________________________________________________

OBS Foto, texter och förslag kan inte användas, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsägare Frédéric Iriarte (konstnär) och ARTOTEC AB.
© Konst, Design har mönsterskydd i enlighet med OHIM, ADAGP, BUS, ARS, STIM, CopySwede med flera WorldWide. Skicka en förfråga till info@artotec.se .


Lämna en kommentar

SUNDSVALL VÄXER Tack vare bl.a ARTOTEC !

SUNDSVALL VÄXER Tack vare bl.a  ARTOTEC !

Byggherrar, Sundsvalls kommun:

  • Stadsbyggnadskontoret bygger allmänna gator, gång- och cykelvägar, kajpromenad och grönområden.
  • Drakfastigheter* bygger äldreboende
  • Norra Kajen Exploatering AB*, har i uppdrag är att utveckla Norra kajen enligt intentionerna i ”Stadsvision Sundsvall”, bolaget ägs av Sundsvalls kommun:
  • Mitthem* bygger trygghetsboende och hyresrätter:

Byggherrar, privata aktörer:

Entreprenörer:

  • PEAB* genomför kajupprustningen i området åt Stadsbyggnadskontoret
  • NCC* genomför markarbeten och bygger i området åt Stadsbyggnadskontoret.

* För mer information om de organisationer, företag eller andra aktörer som omfattas av ett projekt kan du klicka på namnet för att komma till respektive verksamhets hemsida.

ARTOTEC Lekskulpturer & parkmöbler med [Konst & Teknik]

http://www.artotec.se/

_______________________________________________________________________

OBS Foto, texter och förslag kan inte användas, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsägare Frédéric Iriarte (konstnär) och ARTOTEC AB.
© Konst, Design har mönsterskydd i enlighet med OHIM, ADAGP, BUS, ARS, STIM, CopySwede med flera WorldWide. Skicka en förfråga till info@artotec.se .


Lämna en kommentar

Pågående projekt BJUVS KOMMUN – ”Folketshusparken Motorikbana” med ARTOTEC lekskulpturer och parkmöbler med [Konst & Teknik]

Pågående projekt BJUVS KOMMUN – ”Folketshusparken Motorikbana” med ARTOTEC lekskulpturer och parkmöbler med [Konst & Teknik]

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknisk driftavdelning ansvarar för skötsel i kommunens parker och grönytor.

Oscar Gustavsson Landskapsarkitekt har tagit fram en broschyr ”Folketshusparken Motorikbana”

Syfte med projektet
Behovet av att aktivera oss har aldrig varit större, vi svenskar blir alltmer stillasittande. Skillnaden mellan de fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva barnen ökar. 85 procent av Sveriges befolkning bor i tätorter och därför spelar utformingen av våra parker en centrall roll. De grönytor som finns i våra tätorter måste vi verka för att de blir mer attraktiva. Utmiljön har stor betydelse för såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande. Barns motoriska färdigheter hämmas om det finns brister i utemiljön.

Nygligen avslutades tt hälsofrämjande skolutvecklingsprojekt var tre motoriskabanor byggdes på tre av kommunens skolor. Motorikbanan i Folketshusparken, den centrala parken i Bjuv, kommer kunna utgöra ett viktigt komplement till skolorna motorikbanor, för att främja Bjuvsbornas motoriska färdigheter och samtidigt gynna fysiskt välbefinnande. När motorikbanan står klar i slutet av detta år kommer den tillsammans med utegymmet stå på en plats var det fram till för ett år sedan växte en skogsdunge, en bortglömd plats i Folketshusparken.

Motorikbanan tillsammans med utegymmet blir en av Folketshusparken nya gemensamma målpunkten för Bjuvsbor och besökare. Målsättningen är att gestalta en mer sammanhängand helhet för Folkhetshusparken.
Parkens utmaningar kommer inte enbart att lösas genom att fylla parken med aktiviteter och mer utrustning, utan det som behövs är tydliga rum och platser som Bjuvsborna tillsammans värnar om. Syfte är skapa en Motorikbana som tillsammans med Utegymmet bildar en central nod i parken, ett ytt rum med stark identitet – en plats var Bjuvsborna känner sig hemma i det gemensamma offentliga rummet.

Gestaltningen
Gestaltningsprocessen av motorikbanan spjärnar mot och tar avstamp i utegymmets material, former och konstruktion. Formspråket i gestaltningenav utegymmet, men även lekplatsen, i Folketshusparken utgår ifrån cirkeln – en symbol för liv, kontinuitet, men även flitigt använd i Bjuvs utemiljöers historia. Med hjälp av cirkeln skapas naturliga rörelser genom Folketshusparken samtidigt som den bidrar till variation i rumslighet och karaktär. Redskapen som har änvänts vid utegymmet har ett formspråk som går i linje med tanken om cirkeln som bärande formspråk. För att skapa en plats för rörelse och samtidigt har en tydlig rumslig avgränsning bör redskapen som används för att gestalta motorikbanan utgå från utegymmets material, former och konstruktion. Därtill bör platsen och rummet erhålla ytterligare ett identitetsbärande element – rörstolpar i olika kulörer skulle kunna utgöra detta.

Mer information på BJUVS KOMMUN websida
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknisk driftavdelning ansvarar för skötsel i kommunens parker och grönytor.http://www3.bjuv.se/Invanare/Gata-park-och-trafik/Parker-lekplatser-och-gronomraden/Skotselplan/
Källa: BJUVS KOMMUN http://www3.bjuv.se/

ARTOTEC Lekskulpturer & parkmöbler med [Konst & Teknik]

www.artotec.se

_______________________________________________________________________

OBS Foto, texter och förslag kan inte användas, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsägare Frédéric Iriarte (konstnär) och ARTOTEC AB.
© Konst, Design har mönsterskydd i enlighet med OHIM, ADAGP, BUS, ARS, STIM, CopySwede med flera WorldWide. Skicka en förfråga till info@artotec.se .


Lämna en kommentar

Sommaren aldrig slutar på Badhusparken i Hyllie Malmö

Sommaren aldrig slutar på Badhusparken i Hyllie Malmö.
Tack för finna levande och lekfulla bilder Maria Nyman.
Kommunikationsstrateg – Hyllie utbyggnadsområde, Torup
Källa: http://flickrhivemind.net/Tags/badhusparken/Interesting

Susanna Kapusta (M S) Landskapsarkitekt / ATKINS AB / Malmö Stad.

artotec-zicki-badhusparken-hyllie-malmo-photo-maria_nyman2 artotec-zicki-badhusparken-hyllie-malmo-photo-maria_nyman3 artotec-zicki-badhusparken-hyllie-malmo-photo-maria_nyman4 artotec-zicki-badhusparken-hyllie-malmo-photo-maria_nyman5 artotec-zicki-badhusparken-hyllie-malmo-photo-maria_nyman6 artotec-zicki-badhusparken-hyllie-malmo-photo-maria_nyman7

Drönarbild över Badhusparken i norra delen av Hyllie.
Foto: Magnus Franzén – Highshot. www.highshot.se

safe_image

Följ Hyllies utveckling på
www.hyllie.com
http://www.flickriver.com/photos/hylliecentrum/28136672113/…

 
_______________________________________________________________________
OBS Foto, texter och förslag kan inte användas, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsägare Frédéric Iriarte (konstnär) och ARTOTEC AB.
© Konst, Design har mönsterskydd i enlighet med OHIM, ADAGP, BUS, ARS, STIM, CopySwede med flera WorldWide. Skicka en förfråga till info@artotec.org.


Lämna en kommentar

ARTOTEC har skrivit kontrakt med den franska tågoperatören SNCF, motsvarigheten till SJ

Vi har nöjet, stoltheten och glädjen att meddela att vi har skrivit kontrakt med den franska tågoperatören SNCF, motsvarigheten till SJ.

Första anhalten av fem planerade tågstationer i Paris är vid Lardy station (söder om Paris).
Ett litet steg i en väletablerad världskänd institution och en förebild för många verksamma professionella aktörer i området.
SNCF har ca 7 892 tågstationer i Frankrike därav 5 886 som är aktiva.
Ett till tydligt bevis på att vår innovativa, attraktiva och robusta utrustning möter behovet av ett modernt samhälle som ständigt utvecklas med stort respekt för en hållbar framtid.
Nu tillhör vi den officiella skaran av leverantörer till europas största järnvägsföretag.

Mer information på ARTOTEC MAGAZINE

_______________________________________________________________________
OBS Foto, texter och förslag kan inte användas, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsägare Frédéric Iriarte (konstnär) och ARTOTEC AB.
© Konst, Design har mönsterskydd i enlighet med OHIM, ADAGP, BUS, ARS, STIM, CopySwede med flera WorldWide. Skicka en förfråga till info@artotec.org.


Lämna en kommentar

NYHET! ZIGNALITIX – En multifunktionell informationsskylt för flera användningsområden, verksamheter och miljöer.

NYHET! ZIGNALITIX – En multifunktionell informationsskylt för flera användningsområden, verksamheter och miljöer.

Lekfull skyltning med informativ, kognitiv och pedagogisk möjlighet.

Mer information om ZIGNALITIX – Informationsskylt

www.artotec.se

ARTOTEC AB
Santorpsvägen 5
SE-153 30 JÄRNA (Stockholm)
Sverige
info@artotec.se
int. +46 (0)8 551 701 77
int. +46 (0)70 22 37 842
Skype Skype artotec.ab
LinkedIn LinkedIn

ARTOTEC VISITKORT

Hitta oss på sociala medier

FaceBook FaceBook
Tweeter Tweeter
NewsDesk NewsDesk
WordPress WordPress
YouTube YouTube
RSS Feeds RSS
_______________________________________________________________________
OBS Foto, texter och förslag kan inte användas, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsägare Frédéric Iriarte (konstnär) och ARTOTEC AB.
© Konst, Design har mönsterskydd i enlighet med OHIM, ADAGP, BUS, ARS, STIM, CopySwede med flera WorldWide. Skicka en förfråga till info@artotec.org.